06 - 810 11 008 (24 uur per dag bereikbaar)

Uitvaart

Ultima Memoria staat garant voor kwaliteit, transparantie en persoonlijk advies

Wat mag en kunt u van uitvaartverzorging Ultima Memoria verwachten na melding van overlijden

Werkwijze

Altijd staan uw wensen, gevoelens en emoties voorop.

Wanneer u na een overlijden contact met ons opneemt, zullen wij in overleg met u zo spoedig mogelijk aanwezig zijn voor het eerste bezoek. U kunt ons 24 uur per dag bereiken, ook in het weekend. U heeft bij Ultima Memoria altijd één vast contactpersoon vanaf het moment van aanname tot en met de dag van de uitvaart.

Vanaf dit eerste bezoek zullen een hoop mogelijkheden besproken worden omtrent de uitvaart. Ultima Memoria staat dag en nacht voor u klaar om uw vragen te beantwoorden maar zeer zeker ook om u te adviseren in de keuzes die moeten worden gemaakt op een voor u zo moeilijk moment. Keuzes op basis van gevoelens en emoties, hoe moeilijk deze ook zijn.

Vanuit jarenlange ervaring weten wij dat sommige beslissingen niet direct genomen kunnen worden, maar dat daar tijd en geduld voor nodig is. Er is ook geen haast. Ultima Memoria staat u bij in de keuzes die gemaakt moeten worden en het moment dat ze gemaakt moeten worden. Met vakkundig advies en een luisterend oor, maar ook altijd met oog voor de kosten en het beschikbare budget.

Met zorg en aandacht voor uw emoties bespreken we tijdens het eerste bezoek de eerste stappen die genomen moeten worden, waaronder de keuze van cremeren of begraven, een uitvaartkist of een lijkwade, en het wel of niet versturen van rouwkaarten en de daarbij behorende teksten.

We dragen zorg voor de verzorging van de overledene eventueel in aanwezigheid van uzelf en/of een andere nabestaande, de verzorging van de thuisopbaring of de overbrenging van de overledene naar de door u gekozen locatie.

De invulling van de daadwerkelijke afscheidsdienst, de muziek en de eventuele sprekers zal in de daaropvolgende dagen gebeuren. Het regelen van al deze noodzakelijke handelingen zal altijd in goed overleg met u zijn en gebeurt volkomen transparant wat betreft de mogelijkheden en kosten.
Wat u zelf wilt doen, doet u zelf en wat u uit handen wilt geven verzorgt Ultima Memoria voor u.

Transparant (eerlijk)
U ontvangt na het eerste gesprek een overzicht van de overeengekomen afspraken en een kostenbegroting op basis van de door u gemaakte keuzes. Zodat u en de nabestaanden zich volledig kunnen richten op het afscheid nemen en de verwerking van het verlies en u zich niet bezig hoeft te houden met het regelen van administratieve zaken.

Wij houden u steeds op de hoogte omtrent de kosten van de uitvaart, bijvoorbeeld als deze veranderen omdat na het opmaken van de kostenbegroting andere keuzes worden gemaakt. Kosten van derden worden een op een aan u doorbelast. Wij berekenen over kosten van derden dus geen toeslag of winstmarge. Indien gewenst, ontvangt u van ons kopieën van de facturen die wij ontvangen van derden.

24 uur per dag:
Ultima Memoria zal u bijstaan vanaf het eerste bericht van overlijden tot en met het definitieve moment van afscheid. Wij onderhouden waar nodig dagelijks contact om te horen hoe het met u gaat en of er nog zaken zijn die extra aandacht behoeven. Uiteraard kunt u zelf ook, 24 uur per dag, contact met ons opnemen.

De dagen na het eerste bezoek
De invulling van de daadwerkelijke afscheidsdienst, zoals de muziek en de eventuele sprekers, zal in de daarop volgende dagen plaatsvinden. Wij zullen u helpen bij het bedenken van manieren die het afscheid van uw dierbare, passend en gedenkwaardig maken. De condoleancebezoeken in de dagen voorafgaand aan de uitvaart begeleiden wij volgens uw wensen.

Een zorg minder
Wij nemen u desgewenst regelwerk en zorgen uit handen, zoals:

  • informatievoorziening aan uitvaartvereniging of verzekeraar(s)
  • afwikkeling van eventuele uitvaartpolissen
  • verzorgen van professioneel rouwdrukwerk (rouwbrieven en/of rouwadvertenties)
  • zorg dragen voor aangifte van overlijden bij de gemeente, inclusief akte van overlijden
  • verzorgen van de wettelijke formaliteiten (crematorium of begraafplaats)
  • maken en toezien op afspraken met derden (crematorium, begraafplaats, condoleance elders)
  • verzorgen van rouwvervoer op dag van de uitvaart.

Tijdens de uitvaart
Op de dag van de uitvaart zult u ondersteund worden door het team van Ultima Memoria. De uitvaartbegeleider van Ultima Memoria leidt de ceremonie in goede banen en gastdames en -heren zorgen voor de ondersteuning van u en uw gasten.

Wij zorgen ervoor dat de dag verloopt zoals u dat voor ogen heeft en zoals we samen besproken hebben. U kunt op onze steun rekenen en u in alle rust op het afscheid richten.

Nazorg
Enkele dagen na de uitvaart nemen wij contact met u op. We informeren hoe het met u gaat en hoe u de uitvaart ervaren heeft en of we u nog ergens mee kunnen ondersteunen. Eventueel verzorgen wij de dankbetuigingen of een advertentie. Ook kunnen wij u adviseren bij het kiezen van een steenhouwer of bij het selecteren van een urn of as-sieraad.