06 - 810 11 008 (24 uur per dag bereikbaar)
Uitvaartbranche in de Media

Uitvaartbranche in de Media

Uitvaartbranche in de Media Er moet me iets van het hart De afgelopen tijd is er in de media veel te doen geweest over de uitvaartbranche. Allereerst was er de uitzending van Undercover in Nederland. Daarin ging een uitvaartondernemer vreselijk respectloos met...